dilluns, 15 de setembre de 2008

Principi del fi

Les ajudes que ha proposat la Reserva federal americana, a les companyies hipotecaries Freddie mac i Fanny mae i la caiguda del banc Lehman brotthers, son els primer símptomes de la fase final de la crisi financera.

L’abast d’aquesta fase final és completament incert, però el final de la caiguda és proper.

dimarts, 22 de juliol de 2008

Horitzons més llunyans

La Caixa és una entitat financera, que com el Santander, va per davant de les coses, s’anticipa als fets i com es diu ara marca tendència. La seva gran magnitud, i en part el fet de no haver de rendir comptes a propietaris li donen un gran avantatge.
Estem seguint els passos que va fent i sempre marca la línia encertada: desfer-se de Colonial en el moment just, la integració de totes les seves participacions industrials a Criteria, i ara la gestió de crisi que estan portant.

En la trobada que fan periòdicament PWC i La Vanguardia, en Joan Maria Nin va exposar el seu punt de vista de la situació actual i dona una sèrie de recomanacions que cal tenir en compte, aquí podeu llegir l’article: -Article-.

En resum ens diu que estem en un canvi de paradigma financer, on em d’aprendre a mirar a horitzons més llunyans i ens recomana molta liquidés i solvència i per tant poc endeutament, però hi afegeix un factor clau i per això en destaquem l’article: flexibilitat.

Si estem en la situació que estem, és per que ens havíem pensat que participàvem en una cursa de llarg recorregut, quan en realitat érem en una cursa d’obstacles, i havíem creat unes macroestructures, econòmiques i financeres, amb una inèrcia brutal que ara no som capaços d’aturar. I ara quan tinguem l’empresa ajustada a aquesta nova situació afegim-hi aquest valor de la flexibilitat per tal de poder fer front als nous canvis que vindran.

I de collita pròpia hi afegim aquella mentalitat de petit empresari, potser la crisi ens ajudarà a ajuntar-nos i guanyar dimensió, i la incapacitat, també per causa de les micro-magnituds, de les empreses d’afrontar una diversificació en nous mercats i horitzons més llunyans.

dijous, 26 de juny de 2008

Pujada de tipus

Donem per descomptat que el Banc Central Europeu apujarà el tipus la setmana vinent, toca que ens estrenyem el cinturó.

divendres, 20 de juny de 2008

Recuperación de Iva de impagados

En virtud y amparo del artículo 80 de la Ley de 37/1992 de 28 de Diciembre, existen dos maneras para minorar las bases de IVA devengado en facturas impagadas:

(1)Mediante Factura Rectificativa.

(2)Mediante modificación de la base imponible originada en la factura objeto de impago.

Para ambos casos deben cumplirse los siguientes requisitos:

(1) Debe plantearse una demanda judicial contra el deudor en el Juzgado decano de 1ª Instancia competente.

(2) Debe emitirse una factura rectificativa en el plazo reglamentariamente establecido de los tres meses siguientes al término de los dos años desde la fecha de devengo del impuesto. Este plazo es taxativo y si queda inobservado, se debería esperar a una sentencia judicial en firme hasta el término de los cuatro años de prescripción del impuesto a partil del cual, los derechos compensatorios quedarían derogados.

(3)Con la factura rectificativa emitida, se establece el plazo adicional de un mes para presentar en Hacienda una comunicación de recuperación de cuotas de IVA que deberá ir acompañado de copias originales de las facturas, y copia original de la demanda judicial con el correspondiente sello del Juzgado.

(4)Concluidos los pasos anteriores, se incluye la factura rectificativa en la siguiente liquidación de IVA de forma que se recupere efectivamente el importe de IVA devengado e incobrado.

También cabe la posibilidad de modificar las bases imponibles del impuesto con la misma finalidad impositiva, siempre que los servicios se dirijan a empresarios o profesionales o en otro caso la base imponible sea superior a trescientos euros. Los plazos serían los mismos a los expuestos en el apartado anterior.

Finalmente en aquellos casos en los que el impago se produzca a consecuencia de procesos concursales, tan sólo se dispone de un mes desde la publicación del mismo en el BOE para presentar las facturas rectificativas y el escrito en Hacienda, que en este caso deberá acompañarse del auto dictado por el Juzgado declarando al deudor en fase de concurso.

dijous, 19 de juny de 2008

dimarts, 10 de juny de 2008

GràficamentGràfics obtinguts de la pàgina de seguiment dels mercats de valors de Banc Sabadell: www.bsmarkets.com

dilluns, 9 de juny de 2008

La tormenta perfecta

L'altre dia em recomanaven rellegir aquest article d'en Sala-i-Matín.

En el pròleg d'un dels seus llibres en Xavier Sala-i-Martín ens recorda que els economistes son metges i no meteoròlegs, és a dir que saben diagnosticar-te que et passa i intentar curar-te, ja siguis una empresa o un país, però que no saben quin temps farà la setmana vinent.

Podeu trobar aquest article publicat a La vanguardia, aquí.