dilluns, 15 de setembre de 2008

Principi del fi

Les ajudes que ha proposat la Reserva federal americana, a les companyies hipotecaries Freddie mac i Fanny mae i la caiguda del banc Lehman brotthers, son els primer símptomes de la fase final de la crisi financera.

L’abast d’aquesta fase final és completament incert, però el final de la caiguda és proper.

dimarts, 22 de juliol de 2008

Horitzons més llunyans

La Caixa és una entitat financera, que com el Santander, va per davant de les coses, s’anticipa als fets i com es diu ara marca tendència. La seva gran magnitud, i en part el fet de no haver de rendir comptes a propietaris li donen un gran avantatge.
Estem seguint els passos que va fent i sempre marca la línia encertada: desfer-se de Colonial en el moment just, la integració de totes les seves participacions industrials a Criteria, i ara la gestió de crisi que estan portant.

En la trobada que fan periòdicament PWC i La Vanguardia, en Joan Maria Nin va exposar el seu punt de vista de la situació actual i dona una sèrie de recomanacions que cal tenir en compte, aquí podeu llegir l’article: -Article-.

En resum ens diu que estem en un canvi de paradigma financer, on em d’aprendre a mirar a horitzons més llunyans i ens recomana molta liquidés i solvència i per tant poc endeutament, però hi afegeix un factor clau i per això en destaquem l’article: flexibilitat.

Si estem en la situació que estem, és per que ens havíem pensat que participàvem en una cursa de llarg recorregut, quan en realitat érem en una cursa d’obstacles, i havíem creat unes macroestructures, econòmiques i financeres, amb una inèrcia brutal que ara no som capaços d’aturar. I ara quan tinguem l’empresa ajustada a aquesta nova situació afegim-hi aquest valor de la flexibilitat per tal de poder fer front als nous canvis que vindran.

I de collita pròpia hi afegim aquella mentalitat de petit empresari, potser la crisi ens ajudarà a ajuntar-nos i guanyar dimensió, i la incapacitat, també per causa de les micro-magnituds, de les empreses d’afrontar una diversificació en nous mercats i horitzons més llunyans.

dijous, 26 de juny de 2008

Pujada de tipus

Donem per descomptat que el Banc Central Europeu apujarà el tipus la setmana vinent, toca que ens estrenyem el cinturó.

divendres, 20 de juny de 2008

Recuperación de Iva de impagados

En virtud y amparo del artículo 80 de la Ley de 37/1992 de 28 de Diciembre, existen dos maneras para minorar las bases de IVA devengado en facturas impagadas:

(1)Mediante Factura Rectificativa.

(2)Mediante modificación de la base imponible originada en la factura objeto de impago.

Para ambos casos deben cumplirse los siguientes requisitos:

(1) Debe plantearse una demanda judicial contra el deudor en el Juzgado decano de 1ª Instancia competente.

(2) Debe emitirse una factura rectificativa en el plazo reglamentariamente establecido de los tres meses siguientes al término de los dos años desde la fecha de devengo del impuesto. Este plazo es taxativo y si queda inobservado, se debería esperar a una sentencia judicial en firme hasta el término de los cuatro años de prescripción del impuesto a partil del cual, los derechos compensatorios quedarían derogados.

(3)Con la factura rectificativa emitida, se establece el plazo adicional de un mes para presentar en Hacienda una comunicación de recuperación de cuotas de IVA que deberá ir acompañado de copias originales de las facturas, y copia original de la demanda judicial con el correspondiente sello del Juzgado.

(4)Concluidos los pasos anteriores, se incluye la factura rectificativa en la siguiente liquidación de IVA de forma que se recupere efectivamente el importe de IVA devengado e incobrado.

También cabe la posibilidad de modificar las bases imponibles del impuesto con la misma finalidad impositiva, siempre que los servicios se dirijan a empresarios o profesionales o en otro caso la base imponible sea superior a trescientos euros. Los plazos serían los mismos a los expuestos en el apartado anterior.

Finalmente en aquellos casos en los que el impago se produzca a consecuencia de procesos concursales, tan sólo se dispone de un mes desde la publicación del mismo en el BOE para presentar las facturas rectificativas y el escrito en Hacienda, que en este caso deberá acompañarse del auto dictado por el Juzgado declarando al deudor en fase de concurso.

dijous, 19 de juny de 2008

dimarts, 10 de juny de 2008

GràficamentGràfics obtinguts de la pàgina de seguiment dels mercats de valors de Banc Sabadell: www.bsmarkets.com

dilluns, 9 de juny de 2008

La tormenta perfecta

L'altre dia em recomanaven rellegir aquest article d'en Sala-i-Matín.

En el pròleg d'un dels seus llibres en Xavier Sala-i-Martín ens recorda que els economistes son metges i no meteoròlegs, és a dir que saben diagnosticar-te que et passa i intentar curar-te, ja siguis una empresa o un país, però que no saben quin temps farà la setmana vinent.

Podeu trobar aquest article publicat a La vanguardia, aquí.

dilluns, 19 de maig de 2008

Els principis d'en Groucho MArx

Els principis d'en Groucho Marx, en un article d'Expansión recomenat per Cecot.

-Cliqueu per accedir-hi-

dijous, 24 d’abril de 2008

La borsa puja

Just fa 3 mesos la borsa marcava un mínim al voltant dels 12.250, porta, amb algun altibaix un increment des de llavors de aproximadament un 10%.


O hi veuen més enllà del que la majoria, o s’ha convertit en un mercat especulatiu endogàmic que ha perdut el pols de la realitat. Espero que sigui la primera i sàpiguen explicar-nos-ho, i així transmetexin un mica d’optimisme.

divendres, 4 d’abril de 2008

Recessió als EUA

Si rellegiu un post sobre un conferència del Jordi Gaul de La Caixa, veure que ells esperaven en l'escenari més pessimista una entrada en recessió de l'economia americana en aquest 2008. Ahir el President de la Fed reconeixia la possibilitat d'aquest escenari.

Ens recomforta tanmateix la resignació amb la que afrontem aquesta situació.

divendres, 14 de març de 2008

El petroli a 200 dòlars

Fa un temps just al començament dels nous conflictes donats en aquesta dècada al voltant del orient pròxim i Afganistan i Iraq, amb el barril de petroli al voltant dels 30 dòlars el barril, una agència d’aquestes americanes de noms compostos i associats vaticinava un preu del barril al voltant dels 100 dòlars, doncs bé, ja hi som.

Aquest creixement ha vingut acompanyat d’una devaluació del preu del dòlar que ha permès un acompanyament d’aquest encariment de l’or negre, dins uns límits de creixement d’ipc baixos o assumibles. A l’haver hi hauríem de posar la pèrdua de la competitivitat internacional de les economies euro.

Es parla però d’un preu de referència de cru a mig termini de 200 dòlars, on el canvi de moneda no creiem que hi acompanyi i per tant una expectativa de d’increments del preu de l’energia que hauríem de provisionar en les nostres planificacions.

Si us heu de canviar el cotxe, que sigui elèctric!

dimarts, 11 de març de 2008

"Aviso a navegantes"

Us recomanem aquest article de l'Antoni Abad, publicat a la vanguardia i penjat per la Cecot:

http://www.cecot.es/cecotimpulsa/num15/LV2502.pdf

dijous, 6 de març de 2008

Propostes econòmiques per a les eleccions

Voldríem haver fet un anàlisi, ni que fos superficial de les polítiques econòmiques presentades per els diferents partits que diumenge es presenten a les eleccions... ho sentim, ens ha fet mandra.

I la mandra ens l’han fet agafar ells, amb la seva nul·la capacitat d’estructurar idees més enllà de la discussió del tu vas i el tu vas dir. Sembla que les eleccions les hagi de guanya qui menys hagi mentit en aquests últims temps.

Les empreses i l’economia no viuen del que han fet i han dit, si no que tiren endavant gracies al que fan i al que volen fer.

Estem una xic abatuts, no hi ha nivell!

dimecres, 5 de març de 2008

Vallès habitatge

Hem estat uns dies off-line, hi tornem.

La fira del Vallès habitatge sembla que ha donat un cert impuls a l’activitat immobiliària, que feia mesos que estava parada, amb visitants que semblaven molt interessats en comprar. Fantàstic hi ha gent que vol comprar pisos, ens pensàvem que havien desaparegut.

Nosaltres hi varem ser divendres a la tarda, tot fent el xafarder... Amb això que un grup de nois, tots de groc, es posen a tocar xiulets i llençar serpentines, cridaven: “Queremos un pisito, na nanana..ito”, no s’entenia bé.

En qualsevol cas eren al lloc correcte, hem passat del si no compres avui, demà pot valdre 3.000 Euros més, al regateig de zoco marroquí, on podies demandar a la baixa i t’escoltaven.

dijous, 14 de febrer de 2008

Novetats fiscals 4

L’IRPF presenta un nou esquema de liquidació:

Per rendes generals: Treball, activitats econòmiques, rendes immobiliàries, altres rendiments del capital mobiliari, imputacions de renda, determinats guanys i pèrdues patrimonials. La tributació serà segons una escala progressiva de gravamen (TMG:43 %)

Per rendes d’estalvi: Rendiments del capital mobiliari (excepció, entre d’altres, els interessos de les vinculades), guanys i pèrdues patrimonials derivats de transmissions (independentment del període), altres. La tributació serà fixa al 18%.

Altres aspectes a tenir en compte:

En cas que el càrrec d’administrador o membre del Consell d’ Administració és de caràcter retribuït, es considerarà rendiments de treball amb una retenció del 35 %.

Si en els estatuts figura amb caràcter gratuït, les percepcions que rebi es consideren rendiments del capital mobiliari (18%), a no ser que existeixi relació contractual.

Per els dividends desapareixen els coeficients multiplicadors del 140% amb un 40 % de deducció. La tributació efectiva era al 23 %, ara passa a ser el 18 %, amb una exempció amb límit anual de 1.500 Euros (aquests primers no tributen).

Els coeficients deflectors o “de abatimiento” han quedat extingits i només es poden aplicar de manera retroactiva del 19 de gener de 2006 cap enrere.

Les retribucions en espècie han modificat el seu percentatge (tenint en compte que la BI que impera és el valor de mercat), dels vehicles és un 20%, un 10% en vivenda, i un 5% si la referència cadastral està actualitzada.

Desapareix la reducció del 40% per renta irregular entre socis - empresa que passa a tributar per el màxim, el 43%.

Amb aquest punt tanquem el repàs de les novetats fiscals per al 2008, com sempre restem a la vostra disposició per a ajudar-vos en qualsevol consulta o dubte fiscal que se us plantegi.

dimarts, 12 de febrer de 2008

Novetats fiscals 3

Novetats en el IMPOST DE SOCIETATS

La transmissió serà obligatòria per internet.

Es redueixen els tipus impositius en 5 punts de la següent manera: Exercici iniciat l’ 1 de gener de 2007: 32,5. Exercici iniciat l’ 1 de gener de 2008: 30%

A les empreses de reduïda dimensió (inferior a 8.000.000 Euros), amb efectes a partir de l’ 1 de gener de 2007: Fins 120.202,41 Euros al 25% i la resta de base fins límit al 30 %.

Es planteja un calendari de desaparició progressiva d’algunes deduccions, com poden ser: les de foment de les TIC o per inversions en mediambient entre d’altres.

D’altres es mantenen, entre les que destaquem: programes de recolzament als esdeveniments d’especial interès (EXPO, AMERICAN CUP...), per creació de treball per treballadors minusvàlids, per doble imposició interna al 100 % en societats holding, per doble imposició internacional i per reinversió.

Desaparició del règim especial de Societats Patrimonials. Hi ha un règim de transició, si existeix la dissolució de l’empresa patrimonial hi ha neutralitat fiscal i existeixen diferents casos on l’adjudicació als socis dels actius no té cost fiscal. Si no hi ha dissolució de la societat es tributarà pel Règim General de l’ IS, no hi haurà exempció a l’ Impost sobre Patrimoni, no existeix la reducció del 95 % de el impost de Successions i Donacions. I les aportacions no dineràries no li serà d’aplicació el Règim Especial del Capítol VIII, Títol VII de la LIS.

OPERACIONS VINCULADES (és d’aplicació per als períodes impositius iniciats 1 de Gener de 2007) Totes les operacions has d’estar a valor de mercat. Es modifica el article 16 de la llei del Impost de Societats pel que fa a totes les operacions vinculades, de tal manera que l’administració tributaria podrà valorar, dintre del període de prescripció aquestes operacions al valor de mercat imputant en el cas de que sigui inferior a la valoració administrativa el còmput fiscal total afegint els interessos de demora corresponents. En aquest sentit es consideren parts vinculades, una societat y els seus socis, una societat y els seus consellers o administradors, la societat y ascendents o descendents dels socis, y tots els supòsits de vinculació establerts als articles 42 i 43 del Codi de Comerç.

divendres, 8 de febrer de 2008

Novetats fiscals 2

EL RÈGIM ESPECIAL DE GRUPS D’ENTITATS EN L’IVA

És d’ aplicació voluntària i s’estructura en dos nivells: NIVELL BÀSIC: amb la compensació de saldos i NIVELL AVANÇAT: hi ha la compensació de saldos més existeix una norma específica de valoració de la base imposable. Ha entrat en vigor l’1 de gener de 2008

Es tracta com si el grup FOS UN ÚNIC SUBJECTE PASSIU, gravant únicament el valor afegit que generi el grup com a tal quan es relacioni amb tercers, NO GRAVA el VALOR AFEGIT INTERN.

El grup ha de seguir una sèrie d’obligacions formals, que passen per que l’entitat dominant del grup ha de tenir un sistema d’informació / registre analític que contingui: 1.Descripció de béns i serveis realitzats en les operacions intragrup, per les que s’hagi suportat o satisfet el tribut, incloent també els béns i serveis de tercers que donin lloc a quotes suportades o satisfetes. 2. L’import de la base imposable i de les quotes del tribut, conservant els justificants documentals corresponents. 3.L’ import de les quotes deduïdes de les suportades i satisfetes, on s’ha d’indicar la regla de prorrata, general o especial aplicada i cada una de les entitats que estiguin aplicant el règim especial. En el cas de béns d’inversió s’han de consignar l’import de les regularitzacions practicades i l’inici de la seva utilització efectiva. 4.S’ha de fer una memòria on quedi reflexat els criteris per l’imputació o determinació del cost dels béns i serveis a la base imposable de les operacions intragrup i del sector diferenciat constituït per aquestes operacions. Aquesta memòria ha de formar part del sistema d’informació i s’han de guardar els justificants formals. 5.Per les operacions entre entitats d’un mateix grup, s’hauran d’expedir en una sèrie especial i consignar-se per separat, en el llibre registre de factures expedides.

A més s’han de complir amb un seguit de procediments de control, a saber: 1.Es pot ampliar el període del procediment d’inspecció per part de l’administració Tributaria sempre i quan, les interrupcions estiguin justificades i les dilatacions no siguin imputables a la mateixa Administració, i en el cas que el procediment es segueixi a qualsevol entitat del grup, sempre s’ha de notificar a l’entitat dominant. 2.S’especifica que els Llibre Registre de Factures expedides i rebudes ha de contenir a més aquesta informació: Inscriure la data de REALITZACIÓ de les OPERACIONS quan sigui diferent a la data d’expedició de la factura. Inscriure Nom i Cognoms, raó social o Denominació completa i NIF del destinatari. Quan es faci un assentament RESUM ha de tenir incorporat la data o el període que compren, els números inicials i finals del documents que el formen.

dijous, 7 de febrer de 2008

Novetats fiscals 1

Us presentem una sèrie de novetats fiscals:


DECLARACIÓ 347
(declaració anual operacions amb terceres persones): Per l’exercici 2008 s’ha de tenir un CONTROL COMPTABLE i per tant la seva ADEQÜACIÓ INFORMÀTICA de les operacions que siguin SUPERIORS als 6.000 Euros en efectiu (“cash”), tant per CLIENTS, DEUTORS, CREDITORS i PROVEÏDORS.

OBLIGACIÓ d’enviament telemàtic de Llibres-Registre IVA, està pendent el format que ha de ser aprovat per l’ AEAT. Data d’enviament per GRAN EMPRESES (Febrer 2009) i PIMES (Abril de 2009).

Es MODIFICA EL CONTINGUT dels LLIBRES REGISTRE de factures expedides i rebudes (vigent a partir de l’ 1 de gener de 2009) per complir amb el contingut de les factures i a la presentació telemàtica. El Contingut que caldrà afegir-hi obligatòriament serà: Inscriure la data de REALITZACIÓ de les OPERACIONS quan sigui diferent a la data d’expedició de la factura. Inscriure Nom i Cognoms, raó social o Denominació completa i NIF del destinatari. Quan es faci un assentament RESUM ha de tenir incorporat la data o el període que compren, els números inicials i finals del documents que el formen.

dimarts, 5 de febrer de 2008

Xerrada Jordi Gual a la Cecot: Reflexions

Reflexió: El Jordi Gual és d’aquestes persones que no només analitzen la realitat si no que tenen capacitat d’influir-hi, quan trobes a algú, membre de moltes institucions amb noms en anglès, però que alhora explica les coses amb claredat i senzillesa, val molt la pena escoltar-los amb atenció.

Reflexió: Una convocatòria de la Cecot, a les sis de la tarda, una sala amb una capacitat d’unes 300 persones i un ponent de garanties fora de dubte ¿Per què només hi assisteixen unes 60 persones? Creiem, i fa dies que ho diem, que la clau del 2008 serà estar informats i ser flexibles ¿On éreu?

Reflexió: De 60 assistents, només hi havia unes 5 dones. L’economia és cosa d’homes? Pensem que no, a més creiem que a moltes empreses tenen a dones en els seus llocs clau, no en una proporció de 9 a 1. Cal que siguem actius i actives en la gestió de les empreses.

Reflexió: Ens ha agradat la teoria de la inflació dels bens d’inversió, i com s’ha retroalimentat amb les polítiques monetàries. A misses dites és fàcil analitzar, però veiem que es cert, que un punt o un punt i mig més en el tipus fa 2,3,4 anys no haguessin fet mal a ningú (tipus entre el 3% i el 4%), i potser no s’hagués produït aquest sobre escalfament.

Reflexió: Curiosa la situació de desconfiança entre les entitats financeres, que han portat a no deixar-se diners les unes a les altres. La presentació de resultats de les entitats financeres que hi haurà en aquest primer trimestre anirà posant a tothom al seu lloc. En qualsevol cas tots ens hem trobat que has anat a una entitat financera i t’has sentit examinat...

Reflexió: Ens sembla molt vàlida la mesura que utilitza la Caixa com a indicador de referència: l’atur als EUA. Amb un mercat laboral totalment liberalitzat i amb baixa regulació és un termòmetre perfecte de la realitat econòmica, doncs s’hi traslladen de forma immediata les dinàmiques econòmiques.

Reflexió: Fa uns dies llegíem sobre la problemàtica de l’empresa d’aquí per a obrir-se pas en els mercats internacionals, doncs la realitat és la d’empreses de petita dimensió en les que aquest projecte acostuma esta fora de les seves capacitats per recursos. La Caixa manté expectatives de creixement econòmic de Brasil, Xina, la India i Rússia, l’empresa no té una visió global ni ha preparat la capacitat i els recursos que li permetin seguir la seva activitat diversificant-la allà on hi ha bonança econòmica.

Conclusió (la seva): No és una crisi, estem en un canvi de cicle, però ...

Conclusió (la nostra): tingueu els ulls i les orelles ben oberts.

Off the record: la borsa està cara.

Xerrada Jordi Gual a la Cecot: Resum

En Jordi Gual és sots-director de la Caixa i professor de l’Iese. Xerrada a la Cecot -4/2/08-

El plantejament de les perspectives per al 2008, comença a el repàs dels factors històrics que condicionen el moment actual, a partir d’aquí dona el detall de les causes de la situació de crisi dels mercats financers actuals, passa per fer unes reflexions sobre l’economia americana de la que en dona les claus de futur immediat i fent-ne una comparació amb l’economia espanyola arribem a les conclusions de les seves perspectives 2008.

Factors històrics que defineixen la situació actual de l’economia mundial: cicle expansiu de l’economia com feia dècades que no passava (perllongat en el temps), situació de baixíssima inflació (negativa si en descomptem la inflació) gracies a l’entrada de productes de consum de baix preu de Xina i India, baix tipus d’interès i per últim una expansió molt gran del crèdit, amb un procés d’innovació financera, que apunta que potser ha anat massa lluny.

Històricament aquesta situació hagués provocat inflació en els bens de consum, que s’ha traslladat com a inflació dels bens d’inversió, mobiliaris (borsa) i immobiliaris. Això s’ha acompanyat d’una política monetària expansives de la Fed i el BCE, que en una situació d’inflació de bens de consum no s’hagués donat.

Al final aquesta situació va portar a la Reserva Federal Americana a pujar els tipus d’interès a partir de mitjans del 2004, que a portat a la crisi (per impagament) de les hipoteques subprime (d’alt risc). Aquestes, que havien estat incorporades en paquets de deute titularitzats amb ratings molt bons, van ser comprades per bancs d’inversió i fons d’inversió, en el moment d’impagament ha portat una desconfiança el en mercat interbancari, que n’ha provocat el seu constrenyiment.

L’economia americana reacciona baixant els tipus un 1,25% en dues setmanes, i posant sobre la taula una política fiscal d’injecció d’un 1% del pib, via reducció de la renda a persones (proposta similar a la del PSOE que seria aproximadament del 0,5%).

La Caixa treballa amb un escenari central de no recessió per a l’economia americana en el 2008, amb un primer trimestre molt lent i un suau aixecament en el segon, amb un creixement previst del 1,7%. També treballen amb un escenari de recessió per al 2008, en el que la recuperació es produiria en el 2009. A nivell mundial aposten per el creixement de les economies de Brasil, Xina, la India i Russia.

Comparant les economies americana i espanyola hi veuen factors en comú: elevat creixement de l’endeutament, ampliació de la inversió, inflació en els actius, gran entrada de diner de fora. Les diferències les trobem en: que el deute aquí ha servit per a finançar la inversió i als EUA per finançar despesa, que aquí l’endeutament s’ha realitzat en Euros, que les mesures fiscals proposades la nostra economia es troba en una situació de superàvit que les poden suportar, que tenim una bona evolució demogràfica (sobre la que s’ha basat el creixement dels últims anys), i que en nivell de morositat és baix, del 0,8% davant el 2%.

Preveien la desacceleració del mercat immobiliari, junt amb una pujada del tipus, reconeixen que els ha sorprès el tancament del mercat interbancari. Les claus de l’evolució del 2008 les fixen en: les eleccions generals i l’acabament del blablabla electoralista sobre l’economia, que creuen que està fent molt de mal, la competitivitat de les nostres empreses i apunten com a clau la reacció de la immigració davant d’un ajust del mercat laboral i la seva capacitat d’adaptació geogràfica i sectorial.

Han ajustat la seva previsió de creixement per a la nostra economia del 2,9% al 2,5%, i un creixement per la zona Euro del 1,6%. En l’escenari central preveuen dos baixades d’un quart de punt dels tipus d’interès en el segon semestre.

Demà les nostres reflexions.

divendres, 1 de febrer de 2008

Anàlisi del sector immobiliari 2

Com posicionar-se davant l'actual escenari

El posicionament davant la situació futura és clar, i simplement passa per donar resposta a aquells punts que abans apuntàvem. La clau per al 2008 serà l’agilitat als canvis que ens anirem trobant, i que potser algun nostradamus pot vaticinar, però ningú coneix la magnitud de la tragèdia.

A partir d’aquí flexibilitat i liquidés seran les claus de l’èxit d’aquest exercici.

Qui no tingui un bon producte, no hi té massa a fer amb això, i l’haurà de gestionar amb la màxima imaginació possible. Potser serà el moment de veure entrar el màrketing a aquest sector. En aquest sentit, qui sigui més ràpid i vagi en la línia correcta, serà qui pugui arribar al final de la cursa, guanyadors no n’hi hauran.

Qui tingui dificultats financeres serà qui hagi de fer front a més pressió en aquest 2008. L’entorn financer encarà no ha marcat la pauta d’actuació per a aquest any, aquesta incertesa pot estirar-se en el temps, però entenem que no massa més, doncs els bancs també son una empresa i també hauran de presentar resultats.

En qualsevol cas, haurem de fer companys de travessia les nostres entitats financeres i treballar colze a colze per a superar la situació, de cara sense amagar rés, i buscant minimitzar les pèrdues, i repartir els guanys (si n’hi poden haver).

Reestructurar carteres de producte, assumir vendes amb pèrdues compensades amb uns beneficis futurs incerts, ens permetran disminuir més els nivells d’endeutament i assumir els costos financers d’aquestes posicions, en molts casos parlarem de costos financers en centenars de milers d’euros.

dijous, 31 de gener de 2008

Anàlisi del sector immobiliari 1

Situació actual del mercat immobiliari: situació de vendes, promoció i construcció

Diferenciem la cadena de producció del món de la vivenda residencial per tal d’entendre els estadis d’una mateixa situació de dificultat. En qualsevol cas l’origen de la situació actual el trobem en la manca de confiança. La manca de confiança, ve donada per la incertesa (no sabem que passarà en el futur) i llavors les empreses redueixen inversions, plans d’expansió i els particulars ajusten el consum (van menys a sopar, compren menys roba,...) i tampoc no inverteixen, pensen que el cotxe ja el canviaran l’any vinent, i el pis... ay!! El pis.

Qui primer ha notat la caiguda d’activitat ha estat la intermediació immobiliària, un sector acostumat a viure en els últims anys en la opulència. A viscut de la venda de obra nova, dels canvis de pis (de segona mà) i dels inversors. En el moment actual, la situació d’aturada gairebé total de les vendes, està fent desaparèixer del sector tots aquells intermediaris nouvinguts al sector o els “no profesionals”.

En qualsevol cas la situació de no venda en la que es troba, és com la travessa del desert. La venda dels intermediaris és la font que alimenta tota la cadena. El procés constructiu és llarg en el temps, per tant la situació actual s’anirà traslladant a la cadena de forma esglaonada.

Sense haver assumit riscos (el tipus d’activitat tampoc ho permet), a menys que s’hagi traspassat la barrera de la intermediació i s’hagi entrat a comprar i vendre, sens dubte el sector de la intermediació serà el que mes haurà patit, la broma va començar al novembre del 2006. La crisi ha començat per ells, i quan millori el volum de vendes, la resta del sector que ara comença a patir-la, ja tindrà una perspectiva de quan s’acabarà la situació de dificultat.

Per altra banda tenim l’anàlisi creuat entre el sector de la construcció i el de la promoció, sempre en residencial. En ell ens trobem constructors que treballen per tercers, ja sigui a escarada o amb projectes claus en ma. Per altra cantó trobem les diferents tipologies de promotors (seria una llista combinatòria molt llarga). En qualsevol cas, que és el que interessa, qui tindrà problemes:

- Qui tingui estructures econòmiques fixes que no es puguin reduir en un 75%.

- Qui tingui producte, comprat a sòl molt car.

- Qui tingui producte en zones en molta oferta, i tota homogènia (producte similar).

- Qui no hagi fet guardiola i es trobi en posicions d’endeutament molt elevades.

- Qui no disposi de liquiditat o d’un pla de tresoreria que la garanteixi.

-

dimarts, 29 de gener de 2008

Perspectives 2008

Us recomanem una conferència que farà el Sr. Jordi Gual de La Caixa, a la Cecot, sobre la seva visió de com anirà el 2008. L’oferta i necessitat d’informació estan en alça, cal que aprofitem totes les oportunitats per estar al dia.

Apunteu-vos-hi ràpid, que no hi deuen haver masses places... ens veiem allà.

dijous, 24 de gener de 2008

Qui colpeja primer...

BBVA i el Gremi de Construcció del Vallès, vinculat a la Cecot, anunciaven ahir a bombo i plateret un acord per el que els promotors i constructors associats al Gremi, podien oferir els seus productes amb hipoteques amb un diferencial de menys 3 punts durant els 2 primers anys.

El BBVA i el Gremi que se n’apuntin un, això és plantejar solucions de veritat!

dilluns, 21 de gener de 2008

Ibex: caiguda d’un 7,54%

Aquest no és un blog per a parlar només de borsa, però últimament l’eix informatiu de l’àmbit econòmic passa per l’Ibex.

La borsa no és l’economia real, la de les empreses petites i mitjanes que treballen dia a dia, per a aconseguir uns resultats, que en garanteixin la supervivència, ja sigui a curt o llarg termini. La borsa és més com un baròmetre, està més propera a un casino que a l’economia real.

La gent té hipoteca (alguns afortunats, no), però la gent, estadísticament, no té estalvis a la borsa. Primera: avui hi ha poca gent que tingui estalvis, i segona: les inversions mitges que pot tenir la gent invertida, comparat amb la seva hipoteca, son insignificants.

Per tant per que pugues a l’ascensor la gent comenta la caiguda d’avui a la borsa? Potser (i ens repetim) se li dona més importància, o ressò mediàtic, de la que realment té.

Demà entreu, compreu, veneu i sortiu. Demà passat no sabem que passarà.

dimecres, 16 de gener de 2008

Incertesa 2 o qui posa llenya al foc

Ahir el Telenotícies vespre de TV3 obria amb la forta caiguda de la borsa, un 3,37% que portava a l’Ibex per sota dels 14.000 punts, doncs be, la principal causa que es mostrava en titulars era la presentació que havia fet Citigroup de la pèrdua de beneficis al 2007 per culpa de la crisi hipotecaria.

És cert? Si, però només en part. Com dèiem en un post anterior la evolució econòmica del 2008 serà molt sensible a la informació, i aquesta no només depèn dels resultats de Citigroup, si no de la conjugació de molts factors objectius i també subjectius (com els índex de confiança). Entenem que un Telenotícies no pot ser un tractat d’economia, però si basem la informació en allò que es proper a la gent (es donen referències d’allò conegut per a una major comprensió del que s’explica), provocarem un efecte bola de neu i l’únic que aconseguim es crear neguit.

Tot i això quan escrivim aquest mail l’Ibex ja baixa, avui, un 1,41%, perdent la barrera del 13.750 punts.

Més incorporacions

Des d’aquesta setmana comptem amb un nou company a l’equip d’Àbac, es tracta del José Manuel, que amb experiència en el món de l’assessorament, passa d’una etapa com a responsable del departament d’administració i finances d’un grup empresarial dedicat a les instal·lacions a ser el responsable de la gestoria i els serveis de comptabilitat d’Àbac.

També a ell una forta benvinguda.

dimarts, 15 de gener de 2008

Jornades Pla Comptabilitat

Hem organitzat unes jornades sobre el nou PGC, adaptades a l’aplicació real de les modificacions que planteja, i amb la perspectiva de treure el màxim rendiment dels temps que hi dediquem, amb grups molt reduïts (màxim 4 persones) i amb la opció d’oferir-vos aquesta formació a casa vostra (in-company).

Cliqueu sobre el fulletó per a tenir-ne els detalls.

dilluns, 14 de gener de 2008

Incertesa

Així definim les expectatives per al 2008.

Fa dies que donàvem voltes a manifestar-nos en algun sentit en respecte a com creiem que anirà el 2008. Aquest blog té a més, la pretensió d’explicar la realitat econòmica i empresarial que ens envolta de forma senzilla i planera. Doncs bé, veiem una gran complexitat en l’anàlisi del 2008 i també en donar una opinió segura.

En l’anàlisi de perspectives econòmiques, aquestes sempre es tradueixen en creixement previst o real de l’economia en valor de variació del PIB, hi juguen molts factors: confiança dels consumidors, IPC, preu del petroli, preu de altres matèries primeres, tendència i expectatives de tipus d’interès (que fixen els bancs centrals, el BCE en el nostre cas), evolució i expectatives de la borsa i els tipus de canvi de les monedes de referència (Dolar, Euro, Yen i Lliura esterlina).

Coneixent els factors tenim 2 maneres de jugar:

  • La primera és saber quants grams posem de cada ingredient per fer la recepta.
  • La segona és saber que va ser primer si l’ou o la gallina. Tothom espera a veure que fan els bancs centrals i aquests prenen les decisions en funció de com es mouen la resta de factors. Cal anar amb molt de compte en no entrar en espirals negatives.

Quan surt el senyor Trichet dient que la situació actual pot portar al BCE a pujar tipus, tothom es posa les mans al cap!

Us volem, en el fons, recomanar que sigueu prudents, que definiu estratègies per al 2008 potser dividint-lo en 2 semestres i que treballeu més en el pla de contingències que en la pròpia estratègia. I Sobretot i per damunt de rés, que estigueu al dia de la informació relativa a l’economia, llegiu la part d’economia dels diaris abans dels esports, la política o la programació de la televisió.

En aquesta línia la Cecot recomana un informe sobre l’expectativa 2008 fet pel Bankinter, el trobareu aquí.

divendres, 11 de gener de 2008

Nou Regalment de Protecció de dades

En el Consell de Ministres del passat 21 de desembre es va aprovar el nou reglament que desenvolupa a Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals. Estem pendents de la seva publicació en el BOE, per tal de poder-vos-en transmetre les modificacions més rellevants i proposar-vos al dia a la vostra adequació.

Us remetem a un blog dedicat exclusivament a aquest tema:
http://iso9001-iso27001-gestion.blogspot.com

Recordem també la web de l’Agència de protecció de dades:
http://www.agpd.es

dimecres, 9 de gener de 2008

Incorporacions

Ahir es van incorporar a Àbac 2 persones noves.

Una és la Patricia, que és advocat i que substituirà a la Yasmina i portarà tots els assumptes mercantils i també els fiscals no vinculats a les obligacions periòdiques de les empreses.

L’altre és el Genís, que també és advocat, ha fet un master en gestió immobiliària, i s’encarregarà de tots els assumptes vinculats a aquest tipus d’operacions i serà el responsable del projecte Àbac habitatge.

A tots dos els donem una forta benvinguda i esperem que els pugueu conèixer ben aviat .

dimarts, 8 de gener de 2008

Colonial

Si teniu interès en fer un seguiment d’algun aspecte de la realitat econòmica, us recomanem que seguiu el serial de Colonial, és com qui es mira Ventdelplà. La sortida a dalt de tot de La Caixa va ser una jugada magistral, i varem passar a l’altre extrem on la gestió especulativa del senyor Luís Portillo, ha portat, junt amb l’evolució de la situació coyuntural del mercat, a una caiguda brutal del valor de l’empresa.

Colonial fa un any valia més de 8.000 milions d’Euros en capitalització en borsa, a principi d’aquest any valia al voltant dels 2.500 milions. Xifres de pèrdues que escapen de la magnitud raonable, i que simplement volen dir que els valors que entre tots havíem donat a aquestes empreses corresponien a expectatives gairebé d’il•lusionisme.

Repetim: feu-ne un seguiment que serà divertit.

dijous, 3 de gener de 2008

Neix la Agència Tributària Catalana

ATC, és un organisme del Departament d'Economia i finances de la Generalitat de Catalunya, dins l'estructura de la Direcció General de tributs.

A efectes pràctics no notarem la seva existència, més enllà de las relacions que ja podíem tenir amb l'Administració de la Generalitat, doncs la nova Agència simplement assumeix la gestió d'aquells tributs que ja liquidàvem amb aquesta administració, principalment via registres i les oficines liquidadores.

Avui l'ATC és un restyling d'un organisme existent, tot i que en el fons hi ha una voluntat política d'ampliar les seves funcions, envers el que s'anomena la finestreta única.

Esperem que es treballi per a facilitar la feina i la relació amb les administracions dels ciutadans i les empreses, i no simplement per penjar-se una medalla política.